บริการออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง

บริษัท คูล-เทค จำกัด


บริษัท คูล-เทค จำกัด


             บริษัท คูล-เทค จำกัด บริการ วางระบบดับเพลิง พร้อมทั้งยังให้บริการตรวจสอบการทำงานของ ระบบรวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบป้องกัน อัคคีภัยครบทุกรูปแบบ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทาง บริษัท คูล-เทค จำกัด จึงได้รับการไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้า ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ จำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ

อุปกรณ์ประกอบของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
– เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
– วาล์วสัญญาณแจ้งเหตุ
– วาล์วควบคุม
– ตัวจับสัญญาณการไหลของน้ำ 

งานระบบดับเพลิง


             บริษัท คูล-เทค จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักในหน่วยงาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง บริษัท คูล-เทค จำกัด ซึ่งเราเน้นการบริการ โดยมีการคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในระบบการทำงาน ซึ่งการดำเนินกิจการของ บริษัท คูล-เทค จำกัด ผู้ร่วมทุนทุกท่านได้มีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า จึงทำให้ บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้รับความไว้วางใจของลูกค้า ในเบื้องต้นนั้นเรามีการใช้ฐานลูกค้าเดิมโดยส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง
- ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)
- ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ
- เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)
- เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
- ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย
- สปริงเกอร์ (Sprinkle)
- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบงานท่อ
- Process & Utility Piping
- งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท คูล-เทค จำกัด

ที่อยู่ : 9/27-28 หมู่ 5 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร : +662 158 7164-5 , +668 1616 4763
แฟกซ์ : +662 158 7037
อีเมล : info@cool-tech.co.th
เว็บไซต์ : cooltech.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.cool-tech.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *